lørdag 31. desember 2011

Nyttårsforsetter

Nyttårsforsetter er ikkje noko eg har for vane å skrive ned. Eg har vel alltid sagt at "dette" skal eg gjere meir/mindre av i året som kjem, utan å følgje det opp. 

Så i år blir det annleis, for ved å fortelje dykk dette er det meir sannsynleg at eg held det eg "love"
Eg har tatt mange bilete i 2011, 
og nå ved årets ende vil eg ved hjelp av desse bileta sjå på forsetta mine for 2012.

Gjere mindre av:
Begrense laurdagssnopet til laurdagar ;)Sjå på tv sjeldnare.

Gjere meir av:

Turar i nærområde/fjernområde,gjerne med mine kjære.
Nyte hagen
Ta naturen med inn,
og la det pynte opp heimen vår.
Spøta/sy til oss sjølv og andre
Prøve å forstå min kjære 4-åring betre (3 år i 2011)
Bruke verdilause gjenstandar til å lage
bruksgjenstandar :)
Klare eg å gjera som eg skriv, trur eg 2012 vil bli eit flott år!

Ha eit godt nytt år!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar